Партньори

  • Център за граждански инициативи, консултации и обучения (Варна, България), бенефициент
  • Университет „Намък Кемал” (Текирда, Турция), водещ бенефициент по ИПП
  • Кавказки университетски фонд (Тбилиси, Грузия)
  • Държавен университет на Молдова (Кишинев, Република Молдова)
  • Гимназия „Овидиус” (Констанца, Румъния)
  • Таврийски национален университет „В. И. Вернадски” (Симферопол, Украйна)
  • Добруджанско аграрно и бизнес училище (Добрич, България), асоцииран партньор