Новини

03.12.2014: Финална прес-конференция

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по повод приключването на проект “MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на ученето през целия живот в Черноморския басейн” (№ 2.3.1.73963.333), подкрепен от СОП „Черноморски басейн 2007-2013.

По време на пресконференцията ще бъдат представени реализираните в рамките на проекта дейности и постигнатите резултати, както и плановете на организациите- партньори за осигуряване на устойчивост и сътрудничество в областта на ефективното управление на образованието.

Събитието ще се проведе на 4 декември (четвъртък), 2014 г. в конферентната зала на Търговско промишлена палата – Добрич от 11,00 ч.


Прикачен файл: attachment_1417617535.doc
03.12.2014: Заключителна партньорска среща

В края на месец ноември 2014 година в Констанца, Румъния, се проведе заключителната партньорска среща по проект  „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на ученето през целия живот в Черноморския басейн” (Реф. № 2.3.1.73963.333), който се изпълнява от Център за граждански инициативи, консултации и обучение (България), Добруджанско аграрно и бизнес училище (България), Молдовски държавен университет, Кавказки университет (Грузия), Таврийски държавен университет (Крим), Лицей „Овидий” (Румъния) и Университет „Намък Кемал” (Турция). Проектът бе сред първите одобрени инициативи в рамките втората покана за набиране на предложения по Съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007-2013», която подкрепя устойчивото развитие, икономическото и културното сътрудничество между страните в Черноморския регион.

Заключителната партньорска среща бе последното голямо събитие, в рамките на което организациите-партньори представиха постигнатите резултати, оцениха ефективността на изпълнените дейности, обсъдиха възможностите за осигуряване на устойчивост на експертните разработки, създадени в рамките на MANAGE.EDU. След приключване на проекта ще продължи чрез институционално сътрудничество на всички нива, обменът на стратегически и работни документи за вътрешна организация на образователните институции и контрол на качеството, разработване на услуги по учене през целия живот, насочени към преподавателите и служителите в организациите-партньори, работата по съвместни изследователски и приложни проекти.
04.09.2014: Международно изложение за образователни институции

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

което се провежда на 23 и 24 септември 2014 в град Добрич по проект „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на ученето през целия живот в Черноморския басейн” с подкрепата на СОП "Черноморски басейн" (2007-2013). Организатори на събитието са Център за граждански инициативи, консултации и обучение и Добруджанско аграрно и бизнес училище.

Изложението дава възможност на представители на институции, държавни органи, НПО, бизнес-структури и всички заинтересовани страни в сектора на образованието да представят своите научни и приложни изследвания, постижения и добри практики за учене през целия живот, както и да обсъдят бъдещи инициативи с партньори от 7 страни.

Всяка институция може да се включи с презентация, да предостави рекламни материали, които да бъдат аранжирани на щандовете по време на изложението, или само да присъства на дискусиите.

Прилагаме на Вашето внимание предварителната програма на изложението.

Ако желаете да се включите с презентация и/или представяне на рекламни материали, срокът за потвърждение е 10.09.2014, за останалите участници - 17.09.2014, наелектронен адресccict.projects@gmail.com, marketing@vumk.eu, тел.(058)655626, (058) 655630, 0885398609 или факс (058)605760.

Очакваме Ви!


Прикачен файл: attachment_1409838086.pdf
31.07.2014: Публично съобщение за ценово предложение

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ",

в качеството си на бенефициент по СОП "Черноморски басейн 2007 - 2013", договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.

ОБЯВЯВА 

публично съобщение за ценово предложение (чл. 9, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 118/2014г) с предмет: “Доставка на спомагателни материали за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн” 2007 - 2013. 

СОП "Черноморски басейн" 2007 - 2013 е съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. 

Ценовите предложения се приемат до 5.08.2014 г. (3 работни дни от датата на обявяване) на адрес: гр. Варна, ул. "Оборище" № 13А, ет. 3, офис 307. 

Публичното съобщение може да бъде изтеглено от тук.


Прикачен файл: attachment_1406816906.pdf
05.07.2014: Пилотно обучение за мениджъри в образованието

От 7 до 11 юли в град Добрич се провежда пилотно обучение за мениджъри в образованието в рамките на проект "MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на ученето през целия живот в черноморския регион".

В обучението ще се включат 40 експерти, преподаватели и ръководители на образователни институции от България, Грузия, Молдова, Румъния, Турция и  Украйна. Работният език на обучението е английски, но ще бъде осигурен и симултанен превод.

За участие и повече информация можете да се свържете с нас на електронен адрес ccict.projects@gmail.com.

Гледайте ни на живо в Интернет на следния канал:

http://www.ustream.tv/channel/manage-edu-efficient-education-management-network-for-lll-in-the-black-sea-basin

 

 
10.04.2014: Допълнителни разяснения по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Доставка на оборудване – софтуерно и хардуерно решение за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „M

Сдружение "Център за граждански инициативи, консултации и обучение" 

в качеството си на Бенефициент по СОП "Черноморски басейн" и на основание чл. 16 от Постановление 69 на Министерски съвет

публикува

разяснения по публична покана за избор на изпълнител с предмет във връзка с предмет: “Доставка на оборудване – софтуерно и хардуерно решение за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн”.

 


Прикачен файл: attachment_1397132725.pdf
04.04.2014: Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Доставка на оборудване – софтуерно и хардуерно решение за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефекти

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ",

в качеството си на бенефициент по СОП "Черноморски басейн 2007 - 2013", договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.

ОБЯВЯВА 

процедура за определяне на изпълнител с публична покана (чл. 7,  т. 1 от Постановление на Министерския съвет № 69/2013г) с предмет: 

“Доставка на оборудване – софтуерно и хардуерно решение за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн” 2007 – 2013

СОП "Черноморски басейн" 2007 - 2013 е съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. 

Оферти за участие в процедурата се изготвят съгласно изискванията и образците на документацията, и се подават до 17.00 ч. на 14.04.2014 г. на адрес: гр. Варна, ул. "Оборище" № 13А, ет. 3, офис 307. 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.


Прикачен файл: attachment_1396597896.rar
04.04.2014: Дискусия за повишаване на ефективността в образованието

В същото време темата за подобряване на средата за учене през целия живот беше обсъдена и на семинар в град Добрич. На 27 март 2014 експерти, студенти и представители на бизнеса обсъждаха плана за действие за повишаване на ефективността на образованието в България, разработен по проект MANAGE.EDU, възможностите за валидиране и признаване на компетенции на всички нива на образованието и по-ефективното използване на информационните технологии за научно-изследователска дейност. 
04.04.2014: Експерти от пет държави търсят възможности за сътрудничество в рамките на черноморската мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот MANAGE.EDU

На 25 и 26 март 2014 в гр.Кишинев, Молдова, се проведе международен семинар за създаване на черноморска мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот.Домакин на събитието бе Молдовският държавен университет, чийто про-ректор проф. д-р Анджела Никулица откри дискусиите заедно с председателя на сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище” и ректор на ВУ „Международен колеж” доц. д-р Тодор Радев. Основна цел беше да се обсъдят възможностите за създаване на партньорства и разработване на съвместни проекти за стимулиране на ученето през целия живот в страните от Черноморския басейн. В семинара се включиха  над 50 представители на университети, професионални лицеи, НПО и министерството на образованието на република Молдова, а сесиите бяха излъчвани на живо чрез видео-конферентна връзка.
02.04.2014: La Manche - Лидерство и управление на промяната във висшето образование - Програма Темпус IV

Проектът “Лидерство и управление на промяната във висшето образование” цели модернизация в системите за висше образование в Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Проектът се фокусира върху дейности, свързани с:

 • подобряване на управленския капацитет във висшите училища, участващи в проекта,
 • иницииране и провеждане на устойчив диалог относно модернизацията на висшето образование с участието на всички заинтересовани страни,
 • стимулиране на участието на студентите в процесите на вземане на решения във висшите училища.

В проекта участват общо 29 институции, 23 от които са висши училища от Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. От страна на Европейския съюз в проекта са включени общо шест институции от България, Великобритания, Гърция, Португалия и Франция.

Основни дейности и продукти

 • Анализ на лидерските и управленски умения и модели във висшите училища в Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна
 • Доклад „Променящите се университети в обществата на преход”
 • Наръчник „Иновативни управленски практики във висшето образование в ЕС”
 • Обучения в областта на лидерството и управлението на промяната във висшите училища от Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна
 • Създаване на виртуален мозъчен тръст, подпомагащ реформите във висшето образование в Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна с активното включване на всички заинтересовани страни.

http://lamanche-tempus.eu

http://lamanche-tempus.eu/index/page/180

http://lamanche-tempus.eu/index/page/175
13.03.2014: On-line състезание за добри практики по мениджмънт в образованието – окончателни резултати

Експертите по проект MANAGE.EDU приключиха оценяването на добрите практики, включени в on-line състезанието по  управление в образованието, организирано от Център за граждански инициативи, консултации и обучение и Добруджанско аграрно и бизнес училище чрез сайта www.manage-edu.net. 60 практики от България, Румъния, Грузия, Украйна, Молдова и Турция участваха и бяха публикувани за гласуване в Интернет. Те представят интересни инициативи и модели на училища, университети, НПО и структури на държавната администрация. Авторите също са с много разнообразен профил – учители, университетски преподаватели, студенти, служители в администрацията и др.

Най-добрите бяха определени въз основа на експертна оценка и он-лайн гласуването. Десетте водещи в международната класация са:

 1.  „Украйна – Норвегия” (с автори проф. Игор Воронин и Ирина Лушчан)
 2. „Департамент за обучение на държавни служители в община Симферопол” (с автор Виталий Айрапетян)
 3. „Обучение на млади лидери в държавната администрация и местната власт на град Севастопол” (с автори Светлана Муравская и Ирина Кононцева)
 4. „Междуетнически взаимоотношения в Крим: обучение и образование” (с автор проф. Анжела Шилина)
 5. „Обучение и ангажиране на младежи в публичната администрация в Севастопол, Украйна”  (с автор Ирина Кононцева)
 6. „Университет за третата възраст” ( с автор Елена Бикова, Украйна)
 7. „Тренинг с родители „В обувките на моето дете” (ОУ „Яне Сандански” – Пловдив, с автори Валя Рашева, Десислава Ангелова и Маргарита Бозова)
 8. „Разработване на образователни услуги и социално включване на уязвими групи” (с автори Василе Гарбуз, Вероника Гарбуз и Николе Мускалу, Молдова)
 9. „READ IT – Обучение за учители за използване на цифровите технологии за стимулиране на интереса към четенето” (Гимназия „Овидий”, Румъния)
 10. 10.  „Уроци по компютърна грамотност за дигитални имигранти” (с автори Лариса Гузун и Ирина Помазоновичи, Молдова)

 Най-добрите български практики са „Тренинг с родители „В обувките на моето дете”, „Училищна политика за приобщаване на родители” (ОУ „Яне Сандански”) и „Един тренинг за развитие на умения за справяне с трудните хора в организацията (с автори Десислава Димитрова и Константин Костов).

Експертите, които оценяваха добрите практики, предложиха  да бъдат присъдени поощрителни награди на студените от ВУ „Международен колеж” Христина Петрова, Галин Ненов, Даниела Йорданова и Сибел Юсеин, които са сред най-младите участници в он-лайн състезанието.

Лауреатите получават ваучери за безплатно участие в майсторски клас "Диалог между мениджмънт и педагогика", екскурзия в чужбина и участие в 5-дневно международно обучение по мениджмънт в образованието, което се организира в Добрич през месец юни 2014 в рамките на проекта.

 Повече информация за състезанието, добрите практики и проект „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн” 2007 – 2013 можете да намерите в Интернет на адрес – http://www.manage-edu.net.
29.01.2014: On-line състезание за добри практики - оценяване

Приключи on-line състезанието за добри практики и модели на управление в образованието, организирано от Център за граждански инициативи, консултации и обучение и Добруджанско аграрно и бизнес училище чрез сайта www.manage-edu.net.

Поради големия интерес и брой подадени концепции крайният срок на състезанието бе удължаван два пъти.

Победителите ще бъдат окончателно определени от 15 експерти от всички организации-партньори по проекта. Критериите за оценка включват иновативност на идеята, измеримо подобряване качеството на обучение, осигуряване на равни възможности и включване, партньорство с всички заинтересовани страни, устойчивост и резултат от он-лайн гласуването.

За да се гарантира безпристрастност в процеса на оценяване, публикуваните практики бяха преведени на английски език и разпределени между експертите за оценка така, че нито един експерт да не оценява практики от собствената си държава. Решението на експертите ще бъде публикувано през месец февруари 2014.
20.12.2013: Срокът на on-line състезанието е удължен до 28.12.2013

Скъпи колеги и приятели, срокът на on-line състезанието е удължен до 28.12.2013.


Прикачен файл: attachment_1389285665.pdf
05.09.2013: На вниманието на заинтересованите страни и кандидати в процедура за определяне на изпълнител с предмет "Услуги по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на материали"

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ", в качеството си на бенефициент по СОП "Черноморски басейн 2007 - 2013", договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани страни и кандидати в процедура за определяне на изпълнител с "публична покана" с предмет: „Услуги по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на материали за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г. „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн" за следното: 

Назначените оценители ще отворят, разгледат и оценят постъпилите оферти в процедурата на 13.09. 2013 г. от 13,00 ч. на адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“ 13 А, офис 307.

 
05.09.2013: На вниманието на заинтересованите страни и кандидати в процедура за определяне на изпълнител с предмет "Услуги по организация на събития"
СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ",
в качеството си на бенефициент по СОП "Черноморски басейн 2007 - 2013", договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани страни и кандидати в процедура за определяне на изпълнител с "публична покана" с предмет: “Услуги по организация на събития за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн” 2007 – 2013

 за следното: 

Назначените оценители ще отворят, разгледат и оценят постъпилите оферти в процедурата на 12.09. 2013 г. от 13,00 ч. на адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“ 13 А, офис 307.

 
30.08.2013: Допълнителни разяснения към публична покана 1 от 29.08.2013 г. с предмет "Услуги по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на материали за целите на проект Manage.Edu"

Във връзка с постъпили въпроси по процедура за избор на изпълнител с предмет:

Услуги по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на материали за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г. „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн", който проект се осъществява с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн” 2007 – 2013,

На основание чл. 16, ал. 1 и 2, Бенефициентът публикува разяснения по поканата и приложенията към нея. 

 


Прикачен файл: attachment_1377858652.pdf
30.08.2013: Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Услуги по организация на събития за целите на проект MANAGE.EDU"

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ",

в качеството си на бенефициент по СОП "Черноморски басейн 2007 - 2013", договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.

ОБЯВЯВА 

процедура за определяне на изпълнител с публична покана (чл. 7,  т. 1 от Постановление на Министерския съвет № 69/2013г) с предмет: “Услуги по организация на събития за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн” 2007 - 2013. 

СОП "Черноморски басейн" 2007 - 2013 е съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. 

Оферти за участие в процедурата се изготвят съгласно изискванията и образците на документацията, и се подават до 17.00 ч. на 09.09.2013 г. на адрес: гр. Варна, ул. "Оборище" № 13А, ет. 3, офис 307. 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.


Прикачен файл: attachment_1377852894.rar
29.08.2013: Публична покана за определяне на изпълнител с предмет "Услуги по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на материали за целите на проект MANAGE.EDU"

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ", в качеството си на бенефициент по СОП "Черноморски басейн 2007 - 2013", договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.

ОБЯВЯВА 

процедура за определяне на изпълнител с публична покана (чл. 7,  т. 1 от Постановление на Министерския съвет № 69/2013г) с предмет: “Услуги по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на материали за целите на проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на образованието и ученето през целия живот в черноморския басейн ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн” 2007 - 2013. 

СОП "Черноморски басейн" 2007 - 2013 е съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. 

Оферти за участие в процедурата се изготвят съгласно изискванията и образците на документацията, и се подават до 17.00 ч. на 05.09.2013 г. на адрес: гр. Варна, ул. "Оборище" № 13А, ет. 3, офис 307. 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.


Прикачен файл: attachment_1377760487.rar