Семинар за създаване на мрежа

Network Inauguration Seminar, Chisinau, Molodova - 25-26.03.2014
Network Inauguration Seminar, Chisinau, Molodova - 25-26.03.2014
Network Inauguration Seminar, Chisinau, Molodova - 25-26.03.2014
 
Network Inauguration Seminar, Chisinau, Molodova - 25-26.03.2014
Network Inauguration Seminar, Chisinau, Molodova - 25-26.03.2014
Network Inauguration Seminar, Chisinau, Molodova - 25-26.03.2014