Контакти

Център за граждански инициативи, консултации и обучения (България)

9300 Варна, ул.”Оборище” 13a

ccict.projects@gmail.com

Университет „Намък Кемал” ( Турция)

59030, Текирда
Namik Kemal University Rectorate, Degirmenalti Campus, Degirmenalti Mevkii

intrelations@nku.edu.tr

Кавказки университетски фонд (Грузия)

Тбисиси, ул.”Костава” 77

blezhava@cu.edu.org

Държавен университет на Молдова (Република Молдова)

2009 Кишинев, ул.”Алексей Матеевич” 60

otilliadandara@gmail.com

Гимназия „Овидиус” (Румъния)

900710 Констанца, 2 Basarabi str.

liceulovidius@gmail.com

Таврийски национален университет „В. И. Вернадски” (Симферопол, Украйна)

95007 Симферoпол, бул.”Академик Вернадски” 4

aurika.muravasereda@gmail.com

Добруджанско аграрно и бизнес училище (Добрич, България), асоцииран партньор

9300 Добрич, ул.”България” 3

dabu@inbox.com